Zavjetna kapela sv. Roka - Varaždin

Zavjetna kapela sv. Roka podignuta je na južnom dijelu grada kod Varteksa. Kada se 1712.godine u Varaždinu pojavila kuga, lokalno stanovništvo se zavjetovalo da će izgraditi kapelu svetom Roku ako kuga mimoiđe njihov grad.

Obzirom da ih je kuga mimoišla, stanovništvo je 1715. godine sagradilo zavjetnu kapelu. Iznad ulaznih vrata kapele nalazi se kip posvećen svetom Roku. Danas vjernici na misu rado dolaze i svojim biciklama.

Svete mise

Nedjeljom i blagdanima: 7:00