Crkva sv. Florijana - Varaždin

Nakon katastrofalnog požara koji je 1776. godine zahvatio grad Varaždin, crkva sv.Florijana, koja je ostala netaknuta u tom požaru, postala je zavjetnom crkvom varaždinskih vatrogasaca.  Svake godine početkom svibnja, na blagdan sv.Florijana, u ovoj crkvi se održava zavjetna misa varaždinskih vatrogasaca. 

U unutrašnjosti crkve nalazi se barokni glavni oltar na kojem se ističe skulptura sv. Florijana koji je prikazan kako gasi požar u gradskoj vijećnici. Uz glavni oltar nalaze se i pokrajnji oltari posvećeni sv.Luciji i sv. Apoloniju. Crkva sv. Florijana je poznata po najstarije sačuvanim hrvatskim orguljama koje datiraju iz 1664.godine, a obnovljene su 2015.g. Riječ je o orguljama koje se zbog svoje vanjštine i konstrukcije svrstavaju u sam vrh europske baštine. 

Svete mise

Nedjeljom i blagdanima: 16:00 zimi (17:00 ljeti)